Dette er vores betingelser

1. Information
Virksomhed: SPAREGODT ApS. Omtales herefter også som; “vi”, “os”.

2. Betingelser
Når man som kunde indgår en aftale om udførelse af en given serviceydelse, f.eks. vinduespudsning, er det nødvendigt at man accepterer nedenstående betingelser for denne handel.

3. Aftale
Serviceabonnement/fast aftale/interval er de udtryk vi typisk bruger om en aftale som indgås enten mundtligt, skriftligt, telefonisk eller på anden måde. Serviceabonnementer er som udgangspunkt aldrig med binding. Særlige opgaver kan aftales med binding, dette vil vi dog altid meget tydeligt kommunikere skriftligt, f.eks. på mail.

4. Reklamation/garanti
SPAREGODT giver kvalitetsgaranti på veludført og fagligt korrekt arbejde. Vi vil ved berettiget reklamation ankomme hurtigst muligt, efter aftale for at rette op på arbejdet uden merpris. Hvis der herefter ikke er opnået tilfredshed, annulleres faktura og kreditnota vil blive fremsendt. Reklamation skal ske ved skriftlig kontakt senest 24 timer efter arbejdet er udført.
OBS: Vi tager ikke ansvar for vejret.

5. Aflysning og opsigelse
Som kunde hos os har min sin fulde ret til at aflyse et aftalt besøg. Dette skal ske senest 48 timer før tidligst planlagte tidsrum for ankomst. Ved aflysninger mindre end 48 timer før tidligst planlagte ankomst, forbeholder vi os retten til at fakturere op til 20% af opgavens samlede sum. Ved aflysninger mindre end 24 timer før tidligst planlagte ankomst, forbeholder vi os retten til at fakturere op til 50% af opgavens samlede sum. Ved aflysninger mindre end 8 timer før tidligst planlagte ankomst, forbeholder vi os retten til at fakturere op til100% af opgavens samlede sum.

Ønsker man at opsige et serviceabonnement (ofte kaldet intervalaftale), kan dette ske ved tydelig skriftlig kontakt på f.eks. mail. Der er som udgangspunkt ingen binding på aftaler med privat-kunder, medmindre andet er aftalt.
Når man indgår en intervalaftale, er dette ofte med en rabat ift. normalprisen for en enkeltbestilling. I tilfælde af at man opsiger aftalen inden arbejdet har været udført 2 gange, vil denne rabat frafalde, og vi forbeholder os dermed retten til at fakturere differencen. Dette gør vi udelukkende at for undgå misbrug af denne rabatordning.

6. Serviceydelsen vinduespudsning indeholder:

Normal pudsning
Alle vinduer vil blive pudset, såfremt de er tilgængelige. Der vil ved normal vinduespudsning blive vasket vinduer og derefter skviset fra vinduernes kant til kant. Der vil i den forbindelse blive fjernet skidt der er tilføjet på vinduerne på naturlig vis, f.eks. støv, trafik-os, pollen og efterladenskaber fra dyr.

Normal pudsning + grundrens
Hvis vinduerne ikke har været pudset i over 1/2 år, eller har klistermærkespor og lignende kan dette ikke forventes væk med normal vinduespudsning. Her tilkøbes tillægsydelsen grundrens hvor lim, maling og lignende fjernes med et egnet specialværktøj. Hvis dette ikke er aftalt forud for aftalen, vil vinduespudseren gøre opmærksom på dette i forbindelse med arbejdet. Normal vinduespudsning er indeholdt i denne aftale.

Normal + grundrens + bygningsafrensning
Hvis vinduerne er beskidte af silikone, cement, mørtel, malerstænk, lak eller olie, for eksempel efter renovering, kan dette ikke forventes væk med normal skvisning eller grundrens. Her tilkøbes produktet bygningsafrensning som foregår med dobbeltknivblad der vil afhjælpe vinduernes udseende. Der fjernes hvad der er muligt ud fra en faglig vurdering. Normal vinduespudsning og grundrens er indeholdt i denne aftale.

7. Forgæves kørsel
Vi forbeholder os retten til at fakturere halvdelen af aftalt faktureringsbeløb for forgæves kørsel ved aftale som kræver pudsning indefra i det bekræftede tidspunkt, eller på anden måde kræver kundens tilstedeværelse. Vejrmæssige og trafikale forhold kan påvirke denne regel som bestemmes af udførende vinduespudser ud fra beslutningsgrundlaget; normal omhu og pli.

8. Prisændringer
Prisændringer kan ske ved:

Forkert antal ruder
Ændring af interval.
Indeks regulering jf. forbrugerprisindekset.
Ydermere forbeholder vi os retten til at prisjustere opgaver, såfremt de ikke matcher vores beregnede tidsforbrug. Dette er dog ikke normal praksis, og sker kun meget sjældent.

9. Kontaktinformationer
SPAREGODT ApS
Maglehøj 82, 3520 Farum
Tlf.: 21 64 90 15 
Mail: info@sparegodt.dk  www.Sparegodt.dk

De normale træffetider er: Mandag – Fredag 8:00 – 17:00

CVR nummer: 44188511

Arbejdstider for vinduespudsning
Typisk alle hverdage i tidsrummet 7.00 – 17.00 medmindre andet er aftalt.

10. Andet

Vejrforhold:
Pudsning foregår normalt i alt slags vejr. Vores ret til at af aflyse ved vejrmæssige forhold som ekstreme temperaturer m.m. forbeholdes. Herefter indstilles aftalen til et bedre tidspunkt i samarbejde med kunden.